Disclaimer

Alle rechten op het gebruik van foto's, gegevens, teksten en combinaties van deze website zijn voorbehouden aan LugthArt en/of de maker.

Voor publicatie of enig gebruik in welke vorm dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van LugthArt nodig en/of de maker. Zonder schriftelijke toestemming van LugthArt is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel ervan te kopiëren.

LugthArt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.